top of page

Vår story

Vår story

Umbrella är fritt översatt engelska för att ”omfamna, skapa trygghet och samla" - för oss en beskrivning av det vi erbjuder våra uppdragsgivare, genom vår samlade kompetens. Med lång erfarenhet från belysningsbranschen, vårt breda nätverk och stora engagemang erbjuder vi värdeskapande lösningar.


Vi på Umbrella & Partners tror på styrkan i att vara tillsammans och ett gemensamt skapande. Vi är ett företag som aldrig står still och där galna idéer får ta plats. Att alltid utvecklas, lära sig, skapa och inspirera andra är något vi brinner för. Med rötterna i Belysningsbranschen och vår djupa tro på att i ord och praktisk handling integrera den akademiska världen med praktisk verklighet skapar vi mervärden och ger valuta till våra uppdragsgivare.
Vi drivs av en stor passion att skapa utveckling och förbättring i våra uppdrag med lösningar som överträffar förväntningar. Vi älskar att utmana.


Umbrella & Partners är hela professionella belysningsbranschens kompetens & resurscenter!

Vad vi gör.

Umbrella & Partners arbetar fokuserat med belysningsbranschens olika aktörer och dess länkade organisationer. Umbrella & Partners är unika i sin inriktning mot den professionella belysningsbranschen. Vi har särskilt stor insyn och kompetens i allt som rör företagsrådgivning, ledningsfrågor, bemanning, marknadsstöd, produktrelaterade frågor, belysningsrådgivning, återbruk, miljö & energieffektivisering. Denna specialisering är unik och ger våra uppdragsgivare både tillgång till kompetens, resurser, extern input samt utvecklingsmöjligheter. Den korta startsträckan Umbrella & Partners kräver med stor insikt i marknaden, nätverket och de personliga kontakterna är ett stort plus.

Vi står stabilt på våra två ben:

Varför ska ni anlita oss?

Belysningsindustrin är en hårt konkurrensutsatt bransch med ojämn arbetsbelastning över året. Det är därför avgörande för företag att ha genomarbetade strategier, rätt kompetens och resurser för att kunna behålla sin konkurrenskraft. Det är här Umbrella & Partners kommer in i bilden som konfidentiellt kompetens- och resursstöd till företag verksamma inom belysningsbranschen.

 

Vi har bred kompetens och insikt från tillverkarledet, kring standardiseringar, föreskrivares roll samt slutkunders behov och förväntningar. Vilket samlat utgör stort mervärde till de företag som anlitar oss.

 

Vi har resurserna och kompetensen med våra partnerskap och nätverk att hjälpa er med allt från ledningsarbete, marknadsstöd, affärsutveckling, säljstöd, analyser, processer, produktanpassningar, interna produktlanseringar, belysningsrådgivning, mässor, miljödeklarationer, utbildning, resursrådgivning, interim bemanning och rekrytering.

 

Som professionellt och konfidentiellt stöd hjälper vi ert företag att utveckla era affärer och ta dem till nästa nivå genom att rätt resurser kan ägna mer av sin tid till att generera affärer för bolaget. Vi är stolta över att ha hjälpt andra företag inom belysningsindustrin att uppnå sina mål och fortsätta att växa.

 

Sammanfattningsvis kan Umbrella & Partners erbjuda företag inom belysningsindustrin rätt kompetens vid rätt tid – vi hjälper er att utveckla era affärer, öka er synlighet och förbli konkurrenskraftiga på en snabbt föränderlig marknad.

Lite extra

Genom vårt aktiva deltagande i Klimatarena Stockholm ges vi stora möjligheter att skapa nya innovativa lösningar åt våra kunder men också att bidra till branschensutveckling. Som aktiv deltagare i detta initiativ via arbetsgrupperna Klimatsmarta byggmaterial & Återbruksmarknad så säkerställer vi att belysningsbranschen finns med och bidrar inom så väl samverkan som erfarenhetsutbyte och olika innovations pilotprojekt. Läs mer om Klimatarena Stockholm och vårt klimatlöftet här.

Via vårt medlemskap i Företagarna ges vi kontinuerlig viktig information om företagande som direkt och indirekt gynnar våra kunder.

Belysningssällskapet är vi så klart medlemmar i och det bidrar till vår kreativa sida och starka nätverk.

Lyfter även på ett av våra partnerskap som bidrar med extra stor kompetens och resurstillskott. InPartner bidrar med en av marknadens mest uppskattade ledarskapsutbildningar.

I vissa projekt behövs professionell byggledning och extra resurser inom projektledning och då har vi vid flera tillfällen haft turen att få arbeta med proffsen på D3-Projekt.
 

Man med ett paraply
Image by Joao Prates
Paraply soft
Vitt rum

Boka direkt in ett möte!

Adress

Box 2227
116 74 Stockholm

Besöksadress: Peter Myndes Backe 16
Besök endast efter överenskommelse.

Kontakt

Email: hej @ umbrellapartners.se
Telefon: +46 70 767 07 93

bottom of page