top of page

Executive Search - Rekrytering & Interim bemanning

Inom rekrytering & interim bemanning tillhandahåller vi interim chefs lösningar, rekrytering specialiserat och fokuserat emot just belysningsbranschen. 

Belysningsindustrin är en konkurrensutsatt bransch med ojämn belastning över året, och det är avgörande för företag att ha rätt mängd strategier, kompetenser och resurser för att kunna behålla sin konkurrenskraft. 
 

Kortsiktiga behov via interim bemanning och mera långsiktigt via rekrytering.
Vid behov av bemanning under tunga perioder för att hantera en specifik roll, täcka upp frånvaro, en ny uppgift eller behovet av att långsiktigt rekrytera kompetent personal inom belysningsbranschen så finns vi här för er med marknadens bästa nätverk av säljare, ljusdesigners och chefer för alla aktörerna inom belysningsbranschen och dess länkade organisationer.

Våra uppdragsgivare som verkar inom belysningsbranschen får därmed möjligheten att addera nytänkande, många års erfarenhet, ges utmaningar och en bredare samt större marknadsinsikt.

Umbrella & Partners har även med sin insikt i branschen, förmågan att bättre matcha ihop kandidater med företagen för ett bättre resultat. Andra bemanningsföretag och rekryterare har inte tillgång till samma fokuserade och breda belysningsnätverk samt erfarenheten av er ingåående verksamhet som skapar bättre möjlighet att kunna sälja in just ert belysningsföretag eller kanske dig som potential kandidat, så som vi kan.

Med en stor mängd erfarenhet av anställningar inom belysningsbranschen har vi en unik ställning i denna bransch.

* För aktuella rekryteringar se under vad som händer hos oss just NU samt vår kandidatsida" https://www.recruto.se/apps/portal/umbrellapartners/

När använder du vad?

Rekrytering

Budgeten tillåter rekrytering

Är tillåten av ovanstigande chefer och affärsplan att rekrytera

Långsiktighet är viktigt

Möjligheten att välja mellan olika kandidater med olika fördelar

Skapa ett homogent team

Interim bemanning

Behöver hjälp snarast

Behöver täcka upp under en begränsad period

Har rekryteringstopp men måste kunna lösa jobbet

Största möjliga flexibilitet

Undvika tunga fasta kostnader 

Bild av Planet Volumes

"Control and dim your light, to make the future bright, will make your spending light!"

Umbrella & Partners

Boka direkt in ett möte!

Adress

Box 2227
116 74 Stockholm

Besöksadress: Peter Myndes Backe 16
Besök endast efter överenskommelse.

Kontakt

Email: hej @ umbrellapartners.se
Telefon: +46 70 767 07 93 

bottom of page