top of page
Magiskt projekt med paraplyer i Japan

RÅDGIVNING

Umbrella & Partners tillhandahåller specialiserad rådgivning mot aktörer inom belysningsbranschen.

Stommen i senior rådgivning är riktat primärt mot ledningsgrupper och bolagsstyrelser men arbetar även som ett stöd och utveckling av organisationer samt dess ledarskap. 
Mentorskap, coachning & utbildningar kompletterar andra delar som så många organisationer har behov av.

Vi driver och stöttar förändringsarbeten som ex anpassning av kontoren till nya hybridsammhället samt rena strategiska frågor ofta i tidiga skeden, men även med enkla uppgifter som att skapa checklistor eller säljdrivna som att ex stötta med interna produktlanseringar.

Våra uppdragsgivare får därmed möjligheten att addera nytänkande, många års erfarenhet, utmaningar med en bredare samt större marknadsinsikt. 

"Hemligheten bakom framgång ligger inte i att göra sitt jobb utan att upptäcka den som passar att göra det"

Andrew Carnegie

Varför ska ni anlita oss?

Belysningsindustrin är en konkurrensutsatt bransch med ojämn belastning över året, och det är avgörande för företag att ha rätt mängd strategier, kompetenser och resurser för att kunna behålla sin konkurrenskraft. Det är här Umbrella & Partners kommer in i bilden som konfidentiellt kompetens och resursstöd stöd till de företag som verkar inom belysningsbranschen.

Vi brinner för senior rådgivning av strategisk karaktär men under vårt rådgivningsben finner våra kunder stöd i en mängd olika delar. Låt er verksamhet fokusera på er kärnverksamhet och tjäna pengar, medan Umbrella & Partners hjälper er med er långsiktiga affärsutveckling och/eller ert akuta insatsbehov.

Umbrella & Partners har mycket stor insyn och kompetens i allt det som rör, ledningsfrågor, resurshantering, marknad, produkter, relaterade standarder, belysningsrådgivning, återbrukprojekt, hållbarhet, belysningsstyrning & energieffektivisering. Denna specialisering inom belysning är unik och ger våra uppdragsgivare både tillgång till kompetens, resurser, extern input samt fantastiska utvecklingsmöjligheter som ytterst sällan finns tillgänglig på marknaden. Den korta startsträckan Umbrella & Partners kräver med sin insikt i de olika företagen och dess varumärken är ett enormt plus.

Våra huvudfokus:

  • Ledningstöd

  • Säljutveckling

  • Affärsutveckling

  • Marknad

  • Produkt

  • Hållbarhet

Under "interim bemanning"finner ni även möjligheten till att ta in oss på Umbrella & Partners i interima tjänster. 


Lysrörsutfasningen innebär utmaningar för i stort sätt alla företag, kommuner, regioner och statliga myndigheter. För vissa är det en större utmaning än för andra för att nå fram till de köpande kunderna, hur hanterar ni frågan?
 

​Är du nyfiken på vilka möjligheter vi kan skräddarsy för just er?

Dynamiskt ljus i Kungsträdgården

Boka direkt in ett möte!

Adress

Box 2227
116 74 Stockholm

Besöksadress: Peter Myndes Backe 16
Besök endast efter överenskommelse.

Kontakt

Email: hej @ umbrellapartners.se

Telefon: +46 70 767 07 93

bottom of page